>> In English

Fjernadgang for ansatte på OUH til Regionslicenserne./Remote access to regional licences for staff at OUH.


Brugernavn
Password

NB: Fjernadgang til de elektroniske materialer er kun til personligt brug. Brugernavn og password er personligt og må aldrig overdrages til andre. Al trafik vedrørende fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.

  • Brugernavnet er dit lånerkortnummer til Syddansk Universitetsbibliotek og password er dit password til bibliotekets katalog, dvs du skal bruge de samme koder som til de øvrige elektroniske ressourcer, du bliver tilbudt via Videncentrets hjemmeside.  Hvis du ikke har lånerkort til Syddansk Universitetsbibliotek, eller hvis det er flere år siden du har benyttet dit lånerkort, skal du kontakte Videncentret.

  • Problemer: Kontakt Videncentret

  •   Email: videncentret@videncentret.sdu.dk  Tlf. : 65413557  
  • Fjernadgang for andre hospitalsansatte og praktiserende læger i Regionerne: kontakt dit lokale medicinske bibliotek.


NB: Remote access to electronic material is only for personal use. Your user name and password are strictly personal and must never be given to anyone else. All traffic related to remote access is logged both by the data provider and the library.

  • Your username is your library card number from the University Library of Southern Denmark and your password is your password to the library's catalogue, .i.e. you use the same codes you usually use for the other electronic resources you have access to via the Medical Research Library's website. If you don't have a library card from the University Library of Southern Denmark or if it is several years since you last used it then please contact the Medical Research Library.

  • Problems: Please contact the Medical Research Library

  •   Email: videncentret@videncentret.sdu.dk  Tel. : 65413557  
  • Remote access for other hospital staff members and doctors in the Regions: please contact your local medical library.